WWW.GEOLOG.WARSZAWA.PL

GEOLOG WARSZAWA

GEOLOG - USŁUGI GEOLOGICZNE WARSZAWA I OKOLICE

Dokumentacja geologiczno-inżynierska Warszawa i okolice


Dokumentacja geologiczno-inżynierska ma znaczenie!

Surowe wymogi, wielkie decyzje i masa innych realizacji. W tym wszystkim mogą Państwo zapomnieć o jednej z ważniejszych spraw, które mają ogromne znaczenie w odniesieniu do przygotowania przestrzeni pod posadowienie budynków różnego rodzaju. Tym niezwykle istotnym aspektem jest dokumentacja geologiczno-inżynierska. To ten element stanowi całościowe opracowanie służące jako dowód uprawniający do zagospodarowania przestrzeni w taki czy inny sposób.

Kompleksowe badania dla pewnych dokumentów

Nasz zespół specjalistów dokonuje kompleksowych badań polowych i laboratoryjnych podłoża budowlanego dedykowanego danej inwestycji, by móc taką dokumentacji wystawić. Robimy wszystko, by wydać Państwo jak najbardziej rzetelną ocenę warunków geologiczno-inżynierskich. To dzięki temu ważnemu zestawieniu dokumentów obiekty budowlane i inne obiekty inżynierskie mają prawo bytu. Nasza oferta odnosi się także do kwestii planowania przestrzennego.  

    Dokumentacja geologiczno-inżynierska Warszawa i okolice   Dokumentacja geologiczno-inżynierska Warszawa i okolice   Dokumentacja geologiczno-inżynierska Warszawa i okolice

Na jakiej podstawie wystawiamy Państwu takową dokumentację? Prowadzimy rozszerzone, pełne badania, które pozwalają nam na uzyskanie pełnego obrazu zmienności cech podłoża gruntowego. W tym szczegółowo bierzemy pod uwagę cechy, takie jak:

  • rodzaj i geneza gruntów,
  • łaściwości fizyczne gruntów,
  • parametry wytrzymałościowe,
  • parametry odkształceniowe,
  • warunki hydrogeologiczne,
  • kwestia przepuszczalności podłoża,
  • ocena szczelności podłoża.

Całość dokumentacji jest realizowana z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych.  

Zapraszamy !