WWW.GEOLOG.WARSZAWA.PL

GEOLOG WARSZAWA

GEOLOG - USŁUGI GEOLOGICZNE WARSZAWA I OKOLICE

Geolog - badania, opinie geologiczne Nowy Dwór Mazowiecki


W naszej ofercie znajdą Państwo również propozycję związaną z realizacją dokumentacji hydrogeologicznej, która jest niezbędnym aspektem koniecznym do uzyskania pozwolenia na inwestycję czy przedsięwzięcia związane z pracami, takimi jak np. odwodnienia budowlane, wtłaczanie wód oraz wszelkie inne o hydrotechnicznym charakterze.

Co wchodzi w skład przygotowywanej przez nas dokumentacji hydrogeologicznej? Znajdą tam Państwo m.in. elementy, takie jak:

  1. Część graficzna, a w niej

  • wykresy
  • obliczenia
  • mapy
  • zestawienia wyników badań i pomiarów
  • przekroje hydrogeologiczne
  1. Część tekstowa

  • praktyczne wnioski napisane w przejrzysty sposób.  

    Geolog - badania, opinie geologiczne Nowy Dwór Mazowiecki   Geolog - badania, opinie geologiczne Nowy Dwór Mazowiecki   Geolog - badania, opinie geologiczne Nowy Dwór Mazowiecki

Dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji poznają Państwo to, jak wyglądał dotychczasowy sposób zaopatrzenia w wodę na danym, interesującym Państwa terenie. Przedstawimy również w kompletny sposób zamierzenia odnoszące się do gospodarki wodnej na wyznaczonym obszarze. Nie zapominamy o tak ważnych aspektach jak opis zagospodarowania terenu. Jak już wspominaliśmy, praca nasza jest kompletna – dlatego bierzemy również pod uwagę sąsiednie ujęcia wody.

Praca wyłącznie z ramienia specjalistów!

Robimy wszystko, by wyniki przeprowadzonych badań hydrogeologicznych były rzetelne i fachowe, dlatego realizacją zadania zajmuje się zawsze zespół specjalistów z dużym doświadczeniem – zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznych. Warunki hydrogeologiczne, parametry techniczne ujęcia czy też parametry hydrogeologiczne – to wszystko jest dla nas zrozumiałe i z przyjemnością podzielimy się z Państwem posiadanym zasobem wiedzy.