WWW.GEOLOG.WARSZAWA.PL

GEOLOG WARSZAWA

GEOLOG - USŁUGI GEOLOGICZNE WARSZAWA I OKOLICE

Firma


Posiadamy bogatą ofertę

Jako doświadczona i stawiająca przede wszystkim na profesjonalizm firma oferujemy Państwu szeroki zakres usług geotechnicznych oraz z zakresu geologii inżynierskiej. Dzięki długoletniej działalności udało nam się rozbudować naszą ofertę w taki sposób, by móc zaproponować Państwu wykonanie szeregu niezbędnych ekspertyz, wykonaniu potrzebnej dokumentacji oraz sprostaniu innym zadaniom wchodzących w zakres geologii inżynierskiej.

Od badania gruntu do tworzenia ekspertyz

Nasza firma oferuje Państwu przede wszystkim usługi, w ramach których można bardzo szczegółowo zbadać grunt. Zajmujemy się wykonywaniem analiz laboratoryjnych, w tym między innymi analizy mikroskopowej, badania gęstości i składu gruntu oraz oczywiście badania stopnia jego zanieczyszczenia. Wykonujemy także pełen szereg badań gruntu niezbędnych do stawiania dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich domów jednorodzinnych. Oprócz tego oferujemy także wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji geotechnicznej oraz projektów prac geotechnicznych. Oferujemy Państwu także określanie zagrożenia osuwiskowego oraz zagrożeń związanych z występowaniem wód gruntowych.

    Geolog Warszawa - Usługi geologiczne Warszawa i okolice - Firma   Geolog Warszawa - Usługi geologiczne Warszawa i okolice - Firma   Geolog Warszawa - Usługi geologiczne Warszawa i okolice - Firma

Dla już zbudowanych domów

Naszą ofertę kierujemy jednak nie tylko do tych, którzy dopiero planują budowę domu, ale też do tych, którzy już budynek posiadają. W takich przypadkach oferujemy przede wszystkim znalezienie przyczyn powstawania spękań na budynkach. Oferujemy również pomoc w przypadku zalania budynku, polegającą przede wszystkim na wyjaśnieniu przyczyn takie stanu oraz określenia możliwych rozwiązań tego problemu.